Kolmaskymmenesseitsemäs runo

Ilmarinen itkee kauan kuollutta naistansa, takoo sitte kullasta ja hopeasta uuden naisen itsellensä, jonka suurella työllä ja vaivalla saapi henkeä vailla valmiiksi 1–162. Lepä'ää yön kultaisen morsiamensa vieressä ja tuntee aamulla havattuansa sen kylen kovin kylmäksi, jolla oli maannut kuvaa vasten 163–196. Hylkä'ää kultaisen morsiamensa Wäinämöiselle, joka ei kuitenkaan huoli siitä, vaan käskee Ilmarisen sen muiksi tarpeiksi takomaan, eli semmoisena, kun oli, muille maille viemään kullan haluajille kosioille 197–250.
Kalevalan 1849 ensimmäinen painos
Transkriptio
Kommentaarit ja käsikirjoitus

Seitsemäsneljättä Runo.

Se on seppo Ilmarinen
Naista itki illat kaiket,
Yöt itki unettomana,
Päivät einehettömänä,
Aamut aikaisin valitti,
Huomeniset huokaeli,
Kun oli kuollut nuori nainen,
Kaunis kalmahan katettu;
Eipä kääntynyt käessä
10. Vaskinen vasaran varsi,
Kuulunut pajasta kalke,
Yhen kuuhuen kululla.

Sanoi seppo Ilmarinen:
"En tieä poloinen poika,
Miten olla, kuin eleä;
Istun yön eli makoan,
Äiä on yötä, tunti tuhma,
Vaivoja matala mahti."

"Ikävät on iltaseni,
20. Apeat on aamuseni,
Äsken yöllä äitelämpi,
Havatessa haikeampi;
Ei ole iltoja ikävä,
Ei apea aamujani,
Mure muita aikojani:
Ihanaistani ikävä,
Apeainen armastani,
Mure musta-kulmaistani."

"Jo vainen iällä tällä
30. Usein minun utuisen
Keskiöisissä unissa
Koura tyhjeä kokevi,
Käsi vaalivi valetta
Kupehelta kummaltaki."

Seppo naisetta elävi,
Puolisotta vanhenevi;
Itki kuuta kaksi, kolme,
Niinpä kuulla neljännellä,
Poimi kultia mereltä

40. Hopeita lainehilta;
Keräsi kekosen puita,
Kolmekymmentä rekoista,
Puunsa poltti hiililöiksi,
Hiilet ahjohon ajeli.

Otti noita kultiansa,
Valitsi hopeitansa
Sykysyisen uuhen verran,
Verran talvisen jäniksen,
Työnti kullat kuumentohon,
50. Ajoi ahjohon hopeat,
Pani orjat lietsomahan,
Palkkalaiset painamahan.

Orjat lietsoi löyhytteli,
Palkkalaiset painatteli
Kintahattomin kätösin,
Hatuttoman hartioisen;
Itse seppo Ilmarinen
Ahjoa kohentelevi,
Pyyti kullaista kuvaista,
60. Hopeista morsianta.

Ei orjat hyvästi lietso,
Eikä paina palkkalaiset,
Se on seppo Ilmarinen
Itse löihe lietsomahan;
Lietsahutti kerran, kaksi,
Niin kerralla kolmannella
Katsoi ahjonsa alusta,
Lietsehensä liepehiä,
Mitä ahjosta ajaikse,
70. Tungeikse tulisiasta.

Uuhi ahjosta ajaikse,
Lähetäikse lietsehestä,
Karva kulta, toinen vaski,
Kolmas on hopea karva;
Muut tuota ihastelevi,
Ei ihastu Ilmarinen.

Sanoi seppo Ilmarinen:
"Se susi sinuista toivoi!
Toivon kullaista sopua,
80. Hopeista puolisoa."

Siitä seppo Ilmarinen
Uuhen työntävi tulehen,
Liitti kultia lisäksi,
Hopeita täytteheksi,
Pani orjat lietsomahan,
Palkkalaiset painamahan.

Orjat lietsoi löyhytteli,
Palkkalaiset painatteli
Kintahattomin kätösin,
90. Hatuttoman hartioisen;
Itse seppo Ilmarinen
Ahjoa kohentelevi,
Pyyti kullaista kuvoa,
Hopeaista morsianta.

Ei orjat hyvästi lietso,
Eikä paina palkkalaiset,
Se on seppo Ilmarinen
Itse loihe lietsomahan;
Lietsahutti kerran, kaksi,
100. Niin kerralla kolmannella
Katsoi ahjonsa alusta,
Lietsehensä liepehiä,
Mitä ahjosta ajaikse,
Lähetäikse lietsehestä.

Varsa ahjosta ajaikse,
Lähetäikse lietsehestä,
Harja kulta, pää hopea,
Kaikki vaskesta kaviot;
Muut tuota hyvin ihastui,
110. Ei ihastu Ilmarinen.

Sanoi seppo Ilmarinen:
"Se susi sinuista toivoi!
Toivon kullaista sopua,
Hopeista puolisoa."

Siitä seppo Ilmarinen
Varsan työntävi tulehen,
Liitti kultia lisäksi,
Hopeita täytteheksi,

Pani orjat lietsomahan,
120. Palkkalaiset painamahan.

Orjat lietsoi löyhytteli,
Palkkalaiset painatteli
Kintahattomin kätösin,
Hatuttoman hartioisen;
Itse seppo Ilmarinen
Ahjoa kohentelevi,
Pyyti kullaista kuvoa,
Hopeista morsianta.

Ei orjat hyvästi lietso,
130. Eikä paina palkkalaiset,
Se on seppo Ilmarinen
Itse loihe lietsomahan;
Lietsahutti kerran, kaksi,
Niin kerralla kolmannella
Katsoi ahjonsa alusta,
Lietsehensä liepehiä,
Mitä ahjosta ajaikse,
Lähetäikse lietsehestä.

Neiti ahjosta ajaikse,
140. Kulta-letti lietsehestä,
Pää hopea, kassa kulta,
Varsi kaikki kaunokainen;
Muut tuota pahoin pelästyi,
Ei pelästy Ilmarinen.

Siitä seppo Ilmarinen
Takoi kullaista kuvoa,
Takoi yön levähtämättä,
Päivän pouahuttamatta;
Jalat laati neitoselle,
150. Jalat laati, käet kuvasi,
Eipä jalka nousekana,
Käänny käet syleilemähän.

Takoi korvat neiollensa,
Eipä korvat kuulekana;
Niin sovitti suun sorean,
Suun sorean, sirkut silmät,
Saanut ei sanoa suuhun,
Eikä silmähän suloa.

Sanoi seppo Ilmarinen:
160. "Oisi tuo sorea neito,
Kun oisi sanallisena,
Mielellisnä, kielellisnä."

Saattoi siitä neitosensa
Utuisehen uutimehen,
Pehmeille pää-aloille,
Sulkkuisille vuotehille.

Siitä seppo Ilmarinen
Lämmitti kylyn utuisen,
Laati saunan saipuaisen,
170. Vastat varpaiset varusti,
Vettä kolme korvollista,
Jolla peiponen peseikse,
Pulmunen puhasteleikse
Noista kullan kuonasista.

Kylpi seppo kyllitellen,
Valelihe vallotellen,
Neien vierehen venähti
Utuisehen uutimehen,
Teltahan teräksisehen,
180. Rankisehen rautaisehen.

Siinä seppo Ilmarinen
Heti yönä ensimmäisnä
Kyllä peitettä kysyvi,
Vaippoja varustelevi,
Kahet, kolmet karhuntaljat,
Viiet, kuuet villavaipat
Maata kera puolisonsa,
Tuon on kultaisen kuvansa.

Se oli kylki kyllä lämmin,
190. Ku oli vasten vaippojansa,
Ku oli nuorta neittä vasten,
Vasten kullaista kuvoa,
Se oli kylki kylmimässä,
Oli hyyksi hyytymässä,

Meren jääksi jäätymässä,
Kiveksi kovoamassa.

Sanoi seppo Ilmarinen:
"Ei tämä hyvä minulle;
Vienen neien Wäinölähän
200. Wäinämöiselle varaksi,
Polviseksi puolisoksi,
Kainaloiseksi kanaksi."

Viepi neien Wäinölähän;
Sitte sinne tultuansa
Sanan virkkoi, noin nimesi:
"Oi sie vanha Wäinämöinen,
Tuossa on sinulle tyttö,
Neiti kaunis katsannolta,
Eik' ole suuri suun piolta,
210. Kovin leuoilta leveä."

Vaka vanha Wäinämöinen
Katsahti kuvoa tuota,
Luopi silmät kullan päälle,
Sanan virkkoi, noin nimesi:
"Miksi toit minulle tuota,
Tuota kullan kummitusta?"

Sanoi seppo Ilmarinen:
"Miksi muuksi, kun hyväksi:
Polviseksi puolisoksi,
220. Kainaloiseksi kanaksi."

Sanoi vanha Wäinämöinen:
"Oi on seppo veikkoseni!
Tunge neitosi tulehen,
Tao kaikiksi kaluiksi,
Tahi vie Wenäehelle,
Saata Saksahan kuvasi
Rikkahien riian naia,
Suurien soan kosia;
Ei sovi minun su'ulle,
230. Ei minullen itselleni
Naista kullaista kosia,
Hopeista huolitella."

Siitä kielti Wäinämöinen,
Epäsi suvannon sulho,
Kielti kansan kasvavaisen,
Epäsi yleneväisen
Kullalle kumartamasta,
Hopealle horjumasta;
Sanovi sanalla tuolla,
240. Lausui tuolla lausehella:
"Elkätte pojat poloiset,
Vasta kasvavat urohot,
Ollette elonkeraiset,
Elikkä elottomatki,
Sinä ilmoisna ikänä,
Kuuna kullan valkeana
Naista kullaista kosiko,
Hopeista huolitelko!
Kylmän kulta kuumottavi,
250. Vilun huohtavi hopea."